ข้อเสนอแนะและการมีส่วนร่วม

ในขณะนี้ผู้ดูแลหลักของหน้าเวบไซด์นี้คือ Bas Vodde ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ basv AT odd-e.com.

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกการมีส่วนร่วมใน the primer และหน้าเวบไซด์นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ github page.


หน้าเวบไซด์นี้เปิดให้ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นส่วนเนื้อหา การแปลภาษา รวมถึงภาพประกอบ ทางผู้สร้างยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูโปรเจคได้ที่ github scrumprimer