การแปล Scrum Primer ฉบับภาษาต่างๆ

Scrum Overview
อนุญาตให้นำไปใช้ต่อได้

Creative Commons License ชิ้นงานเหล่าอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.

หน้าเวบไซด์นี้เปิดให้ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นส่วนเนื้อหา การแปลภาษา รวมถึงภาพประกอบ ทางผู้สร้างยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูโปรเจคได้ที่ github scrumprimer